Senioren en Wintercup

Wedstrijdreglement Senioren 

Donderdagavond en zondagochtendcompetitie alsmede de wintercup:

 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven.
 • Iedere deelnemer is verplicht drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, een plaats nummer te trekken en zich daarna naar zijn visplaats te begeven. De koffer mag 1 meter naar links of naar rechts geplaatst worden ten opzichte van het steknummer. (De donderdagavond een half uur voor aanvang aanwezig).
 • Na de wedstrijd dient iedere visser zijn of haar visplaats netjes en schoon achter te laten. 
 • Hengelkeuze en hengellengte is vrij, mits anders bepaald. Daarnaast mag er een 2e hengel of topset klaarliggen.
 • Optuigen en peilen is voor het startsein toegestaan. 
 • Het gebruik van vlonders is toegestaan.
 • Het gebruik van ver de vase is verboden. Het tijdens de wedstrijd in bezit hebben alsmede het gebruik van gekleurde maden is verboden. Het tijdens de wedstrijd in het bezit hebben alsmede het gebruik van lokvoeders, waaraan (schadelijke) kleurstof zijn toegevoegd, is verboden. Een deelnemer, de voor of tijdens de wedstrijd in overtreding van het bovenstaande is, wordt onherroepelijk gediskwalificeerd.
 • Bij het eerste signaal begint de wedstrijd. Het tweede signaal kondigt het einde aan, waarna onmiddellijk moet worden op- of ingehaald. Er mag absoluut niet verder worden gevist. Hierbij binnengehaalde vis telt niet mee, tenzij deze zich boven het water begeeft. De wedstrijdcommissie beslist of er op tijd wordt op- of ingehaald. Na het startsein mag gevoerd worden, (z.g. plonsen). Licht bijvoeren gedurende de rest van de wedstrijd is dan wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met 1 hand in 1 beweging uit los voer kan omvatten. een 2e hengel(cup hengel) boven het water is niet toegestaan. 
 • Het gebruik van een katapult is niet toegestaan op straffe van diskwalificatie.
 • Voor het startsein mag niet worden gevist.
 • Er mag zich tijdens de wedstrijd maar 1 hengel boven het water begeven.
 • Het gebruik van een schepnet om de vis binnen te halen is toegestaan.
 • De deelnemer dient de gevangen vissen zodanig te onthaken en te behandelen dat er geen verminking ontstaat en de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet.
 • Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een niet-metalen leefnet (leefnet moet minimaal doorsnede hebben van 40 cm rond of 50 cm diagonaal en minimaal 300 cm lang.) worden bewaard. Dit leefnet dient te worden verankerd, zodat de totale lengte gehandhaafd blijft. (De verankering dient plaats te vinden buiten het leefnet, zodat de vis niet beschadigd wordt. Is dit niet het geval dan mag de deelnemer niet deel nemen aan de wedstrijd). Een rubber gecoat leefnet wordt hierin geadviseerd.
 • Het leefnet dient vanaf het startsignaal tot aan het meten in het water te worden gelaten totdat de controleur de deelnemer oproept voor weging. Bij eerder verwijderen uit het water wordt de deelnemer gediskwalificeerd. Indien een deelnemer eerder naar huis gaat en hij meldt dit bij de wedstrijdcommissie kan zijn gevangen vis eerder gewogen worden. 
 • Bij wedstrijden aan de IJssel of daar op aangesloten wateren evenals het ketelmeer zijn 2 leefnetten verplicht met een maximaal gewicht van 20 kilo per leefnet.
 • Alle vissen worden gewogen, uitgezonderd snoek, snoekbaars en aal. 
 • Een Deelnemer die op welke wijze dan ook een andere deelnemer hindert tijdens het vissen kan door de wedstrijdcommissie worden uitgesloten van evt. verdere deelname aan de wedstrijd met het vervallen van de gemaakte vangst. 
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de attributen incl. voer en aas te controleren.
 • De wedstrijdleiding heeft het recht een wedstrijd af te breken bij onweer en andere onvoorziene calamiteiten. Indien op dat moment 50% van de wedstrijdduur is gevist, zal er overgegaan worden tot weging. Indien bovengenoemde calamiteiten zodanig zijn, dat het overgaan tot weging niet mogelijk is, dan beslist de wedstrijdcommissie.
 • Deelnemers aan de door ons georganiseerde wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een vispas die is uitgegeven door de Hengelsportvereniging Raalte, tenzij anders vermeld. 
 • Op zondagochtend wordt er gevist in vakken. Bij minder dan 5 deelnemers 1 vak. Bij 6 of meer, 2 vakken.
 • Wie een wedstrijd heeft gemist, wordt de volgende wedstrijd op dat water geplaatst in het vak met de minste deelnemers. Is dit aantal gelijk, dan mag die persoon of personen vrij loten.
 • De oneven wedstrijden zijn altijd vrije loting dus wedstrijd b.v. 6 wedstrijden IJssel is 1 3 en 5 vrije loting ook al is door omstandigheden wedstrijd 2 of 4 ook vrij geweest.
 • De zondagochtendcompetitie wordt er gevist op punten. De nummer 1 in het vak krijgt 1 punt, de nummer 2 krijgt 2 punten en zo verder. Heb je geen vis laten wegen en gebleven tot het einde krijg je 2 punten extra dus je bent b.v. 6 geworden krijg je 2 punten extra. Dus in totaal 8 punten. Ben je niet op komen dagen krijg je 10 punten zijn er per vak 10 deelnemers of meer geweest dan wordt dit verhoogd naar 15 punten.
 • Bij de zondagochtendcompetitie telt het gewicht van de gevangen karper. Een onthaakmat is verplicht. De karper dient na het vangen direct te worden gewogen bij het dichtstbijzijnde weegpunt Dit punt wordt voor de wedstrijd aangegeven. Heb je geen onthaakmat bij dan telt de gevangen karper niet mee.
 • De zondagcompetitie kent 2 afschrijvers.
 • De donderdagavondcompetitie en de wintercup worden gevist op gewicht. 
 • De donderdagavondcompetitie en de wintercup worden gevist met vaste stok. 
 • De donderdagavondcompetitie kent 1 afschrijver. 
 • Bij de donderdagavondcompetitie telt gevangen karper niet mee.
 • Bij de wintercup hebben deelnemers van vorig jaar voorrang op nieuwe deelnemers. Dit omdat er maar 15 plaatsen beschikbaar zijn.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de wedstrijdcommissie bindend.