Bestuursamenstelling

Het bestuur van onze vereniging is als volgt samengesteld: 

Wino Vloedgraven
Voorzitter (waarnemend)
hsvraalte57@gmail.com
Ewald Dams
Penningmeester
hsvraalte57@gmail.com
Wouter Schrijver
Secretaris   
hsvraalte57@gmail.com
Hans Schwarte
Voorzitter wedstrijdcommissie
hsvraalte57@gmail.com