Reglement karperkoppel

Zaterdag 8.00 uur aanwezig bij het bruggetje

Regels voor de karperwedstrijd:

 1. Je dient één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 2. De visplaatsen worden door loting aangewezen. Er wordt per koppel geloot.
 3. Het begin en einde van wedstrijden worden door een van de organisatie aangegeven. Start: 9.00 uur. Eind: 17.00 uur.
 4. Voor het beginsignaal mag er NIET gevoerd worden.
 5. Voeren met een katapult is niet toegestaan. Bij gebruik volgt diskwalificatie. Voer met mate!
 6. Er wordt op totaal gewicht gevist. Bij een gelijk gewicht telt het aantal vissen. De gevangen vis wordt direct na de vangst gewogen / gemeten evt. gefotografeerd en weer vrijgelaten. Het meten is voornamelijk voor de eigen (karper)vis registratie van de vereniging.
 7. De visser dient bij het wegen aanwezig te zijn. Degene die weegt is iemand van de organisatie.
 8. Je dient in het bezit te zijn van de vispas ’HSV Raalte’.
 9. “HSV Raalte” of “de organisatie van de karperwedstrijd” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade.
 10. Er mag met 3 hengels per koppel worden gevist.
 11. Het is verboden zich in of op het water te bevinden. (voerboten zijn niet toegestaan)
 12. Het is verplicht in te gooien vanaf het plaatsnummer (in ieder geval niet buiten je aangewezen visstek, zie plattegrond ).
 13. Het gebruik van een onthaakmat en schepnet is verplicht. Zorg ervoor dat de karper geen schade op kan lopen.
 14. Indien er koppels tegenover elkaar vissen, dient men op eigen helft te vissen.
 15. Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis gehaakt te zijn om mee te tellen in de einduitslag.
 16. Prijs uitreiking, na de wedstrijd als iedereen zijn visstek opgeruimd heeft en zijn visstek netjes heeft achtergelaten.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Telefoonnummers bij gevangen vis:

Erik Averdijk 06-33610721
Ewald Dams 06-51866768