Opzeggen/Adreswijziging

Middels onderstaand formulier kunt u ons uw adreswijziging of opzegging doorgeven. Na ontvangst gaan wij over tot verwerking van de door u aangegeven gegevens.

Opzeggen lidmaatschap.

Houd er wel rekening mee dat opzeggen voor 1 oktober van het lopende jaar dient te geschieden. Indien u opzegt na 1 oktober, dan worden er door de vereniging kosten gemaakt. Uw opzegging kunnen wij dan helaas niet meer verwerken, met als gevolg dat uw lidmaatschap nog een jaar langer door loopt en u verplicht bent uw vispas voor dat jaar alsnog af te nemen.

Foutmelding 
 
Voorletter(s)
tussenvoegsel(s)
Achternaam
Lidmaatschapsnummer
E-mailadres
Reden
Opmerking(en) / Reden