Reglement algemeen

Regels en voorwaarden die gelden voor het vissen op het Drostenkamp en de vijvers in Raalte-Noord:


De houder van een dag- of weekvergunning hoeft niet in het bezit te zijn van een vispas.
 • Tijdens het karper vissen is het gebruik van een onthaakmat verplicht.
 • Gevangen karper dient onmiddellijk weer teruggezet te worden.
 • Het is verboden zich met boot, vlot of andere vaarmiddelen, op of in water te bevinden*. Het gebruik van op afstand bestuurbare “voerboten” is toegestaan.
 • Het is verboden om zich in het water te begeven.
 • Zet uw auto in de beschikbare parkeervakken. Dus niet in het park Drostenkamp of op het openbare groen, aangrenzend aan de viswateren. Ook het plaatsen van (vis)aanhangers nabij de visplek, m.u.v. fietskarren, is niet toegestaan. Bij overtreding volgt een proces verbaal en/of inbeslagname van de vispas / dagvergunning.
 • Houd rekening met de bewoners rondom de vijvers. Denk aan parkeer- en geluidsoverlast.
 • Vissers dienen zoveel mogelijk recht vooruit te vissen, om zodanig lijnverstrengelingen met andere vissers te voorkomen.
 • Daarnaast verzoeken we iedereen om niet de hele of halve vijver te claimen. Vis op de eigen helft van de vijver en houd rekening met elkaar, zéker als het druk is.
 • Vissers mogen naast een vaste hengel, één extra opgetuigde topset voorhanden hebben.
 • Het gebruik van een leefnet is toegestaan tijdens de vissessie, echter dient de vis direct na afloop teruggezet te worden. De minimale lengte van het leefnet dient 3 meter te zijn.
 • Het is verboden om op aal te vissen.
 • Er geldt voor park Drostenkamp en de vijvers in Noord een meeneem verbod voor elk gevangen vis.
 • Geplande viswedstrijden in de Drostenkamp vijver(s) gaan voor de vrije visserij, tijdens deze wedstrijden mag dan ook geen gebruik worden gemaakt van deze vijver(s). Kijk hiervoor op www.hsvraalte.nl of eventuele aanwezige borden.
 • Nachtvissen in park Drostenkamp is vanaf 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst verboden.
 • Richt geen vernielingen aan in het park, gedraag u als een sportief en milieu bewust visser.
 • Bij controle is elk lid verplicht deze vergunning op de eerste vordering ter inzage af te geven aan een door het bestuur aangewezen controleur en/of ander tot controleren bevoegde instanties.
 • Bij misdragingen wordt deze vergunning zonder meer ingenomen.
 • Voor de door u veroorzaakte schade bent u persoonlijk aansprakelijk!
 • Het vissen met een derde hengel is voor zowel Drostenkamp als Raalte-Noord verboden.

*Door Sportvisserij Oost Nederland is aan hengelsportvereniging Raalte ontheffing verleent, om ook in de bergingsvijvers Raalte-Noord te vissen. De voorwaarden en bepalingen welke voor park Drostenkamp gelden, zijn tevens van toepassing voor de vijvers op Raalte-Noord met uitzondering van het nachtvissen en het gebruik van boten.

Nachtvissen in Raalte-Noord is alleen in de maanden Juni-Juli-Augustus en September toegestaan. In het bezit zijn van een landelijke nachtvispas is hierbij een vereiste.