Vereniging

De vereniging

De vereniging draagt de naam Hengelsportvereniging Raalte en is opgericht op 12 september 1957. Zij kan zich verheugen in een enorme belangstelling en een grote toeloop van nieuwe met name jeugdige leden.

Zo bedroeg het aantal leden per ultimo december 2012 940.

De doelstelling

  • Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie.
  • Het beschermen en verbeteren van de visstand.
  • In het algemeen het behartigen van de belangen van de sportvissers in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.
  • Het op een verantwoorde manier omgaan met de natuur en het milieu.
  • Het respect voor de medemens, diervriendelijkheid alsmede het ontzien van eigendommen van derden.
  • Openheid.

De vereniging hanteert de laagst mogelijke drempel voor toetreding van belangstellenden.

Activiteiten

De activiteiten van de vereniging kunnen we als volgt omschrijven:

  • Het organiseren van wedstrijden in en buiten competitieverband voor alle geledingen.
  • Het onderhouden van de vriendschap met de zustervereniging uit Mettingen d.m.v. het ombeurten houden van een hengelsportwedstrijd.
  • Het organiseren van een jeugdcursus.
  • Samenstelling bestuurlijk orgaan.

Verwachtingen

Gezien de groei van het ledental van de Hengelsportvereniging Raalte thans en in de toekomst, als gevolg van het het rijkelijk verzorgen van viswater in nieuwbouwprojecten in Raalte-Noord, is de verwachting dat er steeds meer inzet van het bestuurlijk orgaan zal worden geƫist.