Visregels

Regels en voorwaarden die gelden voor het vissen op het Drostenkamp en de vijvers in Raalte-Noord:

 • Het is verboden zich met boot, vlot of andere vaarmogelijkheden, op of in het water te bevinden.
 • Het gebruik van een op afstand bestuurbare boot is in de Drostenkampvijvers verboden. In de vijvers in Raalte noord is deze daarentegen wel toegestaan.
 • Zet uw auto in de beschikbare parkeervakken of langs de openbare weg neer. Dus niet in het park de Drostenkamp of op het openbare groen, aangrenzend aan de viswateren in Raalte Noord. Bij het zien van de controleurs of boa’s volgt direct inbeslagname vispas / dagvergunning.
 • Houd rekening met de bewoners rondom de vijvers. Denk aan parkeer- en geluidsoverlast.
 • Vissers dienen hun vislijnen recht vooruit te werpen om zodanig lijnverstrengelingen met andere vissers te voorkomen. Zitten er vissers recht tegenover u, gooi de lijnen dan niet over het midden.
 • Hengels mogen maximaal 5 meter bij de visstoel of viskoffer vandaan gezet worden.
 • Richt geen vernielingen aan in het park, gedraag u als een sportief en milieu bewust visser.  

BIJ MISDRAGINGEN WORDT DE VERGUNNING ZONDER MEER INGENOMEN. VOOR DE DOOR U VEROORZAAKTE SCHADE BENT U PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK! 

 • Het gebruik van een leefnet is toegestaan tijdens de vissessie. Echter, de vis dient direct na afloop terug gezet te worden. EEN KARPER DIENT ONMIDDELLIJK TE WORDEN TERUGGEZET. De karpers mogen niet bewaard worden in een bewaarzak.
 • Bij het vissen op karper is een onthaakmat verplicht. Zonder onthaakmat wordt u direct weggestuurd met een waarschuwing.
 • Vanaf 1 januari 2009 heeft men de plicht ook om gevangen aal (paling) direct weer terug te zetten en geldt voor de aal (paling) tevens een meeneem verbod.
 • ER GELDT VOOR HET DROSTENKAMP EN DE VIJVERS OP NOORD EEN ALGEHEEL MEENEEM VERBOD VOOR ELKE GEVANGEN VIS.
 • Bij controle is elk lid verplicht de visvergunning ter inzage af te geven aan een door het bestuur aangewezen controleur en /of ander tot controleren bevoegde instanties.
 • De vergunning is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vereniging. Duplicaten worden niet verstrekt.
 • NACHTVISSEN IS IN DE DROSTENKAMP VERBODEN (VAN 1 UUR NA ZONSONDERGANG TOT 1 UUR VOOR ZONSOPKOMST). NACHTVISSEN IN DE VIJVER IN RAALTE NOORD MAG ALLEEN IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS.
 • Het vissen met een derde hengel is voor zowel Drostenkamp als Raalte Noord verboden.
 • Raadpleeg voordat u vrij gaat vissen in de Drostenkamp de wedstrijdkalender van onze vereniging.
 • Geplande viswedstrijden in de Drostenkamp of Raalte -Noord gaan voor vrije visserij. Er mag niet vrij gevist worden tijdens de wedstrijden op de vijvers die dan in gebruik zijn.
 • Door de Sportvisserij Oost Nederland is aan de hengelsportvereniging RAALTE vergunning verleend om ook in de vijvers RAALTE-NOORD te vissen. De voorwaarden en bepalingen welke voor DROSTENKAMP gelden, zijn tevens van toepassing voor de vijvers op RAALTE-NOORD met uitzondering van het nachtvissen en het gebruik van een voerboot.
 • Tijdens een vissessie op het DROSTENKAMP en de vijvers RAALTE-NOORD is bij voeren toegestaan, maar voer met mate.
 • Bij overtreding van de regels kan/mag de verenigingscontroleur uw vispas innemen.