Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gedaan door onze penningmeester Hans Walraven.

Eventuele opzeggingen en wijzigingen graag via mail naar hwalraven.hsv@gmail.com