Karperwedstrijd jeugd

 1. Je moet zaterdagmorgen om 8.00uur aanwezig zijn bij het bruggetje in Drostenkamp. Deelname is gratis. Er wordt gevist van 9.00 uur tot 14.00 uur. 
 2. De visplaatsen worden door loting aangewezen. Er wordt per koppel geloot. 
 3. Het begin en einde van wedstrijden worden door de organisatie aangegeven. 
 4. Voor het beginsignaal mag er NIET gevoerd worden.
 5. Er wordt op totaal gewicht gevist. Bij een gelijk gewicht telt het aantal vissen. 
 6. De gevangen vis wordt direct na de vangst gewogen / gemeten evt. gefotografeerd en weer vrijgelaten. Het meten is voornamelijk voor de eigen (karper)vis registratie van de vereniging. 
 7. De visser dient bij het wegen aanwezig te zijn. Degene die weegt is iemand van de organisatie. 
 8. Je bent in het bezit van de vispas’ HSV Raalte’ en de leeftijd is van 10 t/m 18 jaar. 
 9. “HSV Raalte” of “de organisatie van de karperwedstrijd” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade. 
 10. Er mag met 3 hengels per koppel worden gevist. 
 11. Het is verboden zich in of op het water te bevinden. (voerboten zijn niet toegestaan) 
 12. Het is verplicht rechtuit in te gooien vanaf het plaatsnummer (in ieder geval niet buiten je visstek). 
 13. Onthakingsmat en schepnet zijn verplicht. Zorg ervoor dat de karper geen schade op kan lopen. 
 14. Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis aangeslagen te zijn om mee te tellen in de einduitslag. 
 15. Prijs uitreiking, na de wedstrijd als iedereen zijn visstek opgeruimd heeft, en zijn visstek netjes heeft achtergelaten. 
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 
 17. Houd het gezellig. Gezelligheid is het belangrijkste van deze wedstrijd. Gun een ander ook wat, en help elkaar waar het nodig is. 

Voor vragen: Erik Averdijk mobiel: 06-33610721 of erikaverdijk@hotmail.com